Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.1
ze dne 11.07.2007

Usnesení k  žádosti paní XY  o uzavření smlouvy o nájmu bytu  v domě čp. 1130, Socháňova ul. 9, Praha 6 - Řepy

Rada MČ

I. projednala žádost paní XY  o uzavření smlouvy o nájmu bytu  v domě čp. 1130, Socháňova ul. 9, Praha 6 - Řepy


II. schvaluje  uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu neurčitou za nájemné regulované, které bude  upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb., a dalšími platnými předpisy.


III. ukládá OSOM předložit na zasedání ZMČ 29.8.2007.

Tisk Export článku do PDF