Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 29.6
ze dne 06.03.2008

Usnesení k  vzduchotechnice  Žufanova 1112- 1114 a zpracování výkazu výměr a rozpočtu na nutné  úpravy na změnu užívání č.p. 1113- 1114 na polikliniku"

Rada MČ

I.  projednala vypsání výzvy dle  § 12 odst. 6  a § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Vzduchotechnika  Žufanova 1112- 1114 a zpracování výkazu výměr a rozpočtu na nutné  úpravy na změnu užívání č.p. 1113- 1114 na polikliniku"


II.  souhlasí  s vypsáním výzvy a ukládá OÚRI zajistit potřebné , starostce se ukládá podpis  výzvy.

Tisk Export článku do PDF