Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.2
ze dne 17.03.2008

Usnesení k  dodatku organizačního řádu č.3

Rada MČ

I. projednala předložený návrh změny organizačního řádu  č.3 s účinností od 1.4.2008


II. schvaluje předložený návrh změny organizačního řádu  č.3 s účinností od 1.4.2008


III. ukládá tajemníkovi ÚMČ přijmout příslušná opatření

Tisk Export článku do PDF