Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.40
ze dne 20.10.2008

Usnesení k návrhu změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného

Rada MČ

I. bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 25/2003 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného


II. nesouhlasí se změnou § 8 obecně závazné vyhlášky č. 25/2006 Sb.hl.m.Prahy, o místním poplatku ze vstupného, kdy se na konci věty doplňují slova: „s výjimkou akcí podle § 2, písm. b) na celém území hlavního města Prahy, kde řízení o poplatku vykonává hlavní město Praha“. 


III. ukládá KS seznámit s tímto stanoviskem odbor daní, poplatků a cen MHMP.

Tisk Export článku do PDF