Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.4
ze dne 08.08.2007

Usnesení k návrhu zadání Územního plánu hl.m. Prahy

Rada MČ

I. projednala návrhu zadání Územního plánu hl.m. Prahy


II. souhlasí s návrhem bez připomínek.


III. ukládá OÚRI informovat Odbor územního plánu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce MHMP
Tisk Export článku do PDF