Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.9
ze dne 21.01.2008

Usnesení k návrhu výše kupních cen vč. technického zhodnocení (TH) za prodej bytových jednotek (BJ) v čp. Vondroušova 1199-1201 v k.ú. Řepy   vč. Metodiky oceňování bytů lokalita Praha 17

Rada MČ

I. projednala Metodiku oceňování bytů lokalita Praha 17 a návrh kupních cen vč. technického zhodnocení za prodej bytových jednotek v bytovém panelovém objektu čp. 1199-1201 v ul. Vondroušova v k.ú. Řepy.


II. bere na vědomí
a)   předloženou Metodiku oceňování bytů lokalita Praha 17 dle uzavřené smlouvy o dílo,
b) návrh kupní ceny vč. technického zhodnocení za prodej bytových jednotek v bytovém panelovém objektu čp. 1199-1201 v ul. Vondroušova v k.ú. Řepy.


III. ukládá vedoucí OSOM připravit podklady pro jednání ZMČ pro prodej bytového panelového  objektu čp. 1199-1201 v ul. Vondroušova v k.ú. Řepy.

Tisk Export článku do PDF