Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.15
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemků p.č. 1390/6, 1389/2

Rada MČ

I. projednala 
1.návrh na souhlas s prodejem vlastnického podílu ? pozemku p.č. 1390/6 Státního statku hl.m. Prahy v likvidaci přímo likvidátorem  a vzdání se předkupního práva ve prospěch pana XY, bytem Karlovarská , 163 00 Praha 6-Řepy.
2.návrh na  prodej ? spoluvlastnického podílu pozemku p.č.1390/6 výměra celkem 214 m2 , ostatní plocha , ostatní komunikace vlastník Obec hl.m. Praha, svěřená správa Městská část Praha 17 panu  XY bytem Karlovarská ,163 00 Praha 6 - Řepy.
3.návrh na prodej pozemku p.č.1389/2 ostatní plocha,ostatní komunikace  o výměře23m2 ( posunuté oplocení).

               
II. schvaluje


III. postupuje  ZMČ
1.návrh souhlasu s prodejem vlastnického podílu ? pozemku p.č. 1390/6 Státního statku hl.m.Prahy v likvidaci přímo likvidátorem a vzdání se předkupního práva ve prospěch pana XY bytem Karlovarská , 163 00 Praha 6 - Řepy.
2.návrh prodeje vlastnického podílu ?  pozemku p.č. 1390/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 214 m2   za cenu 404.460 Kč/m2.
3. návrh prodeje pozemku p.č. 1389/2 ostatní plocha,ostatní komunikace, o výměře 23m2 za cenu   49.910  Kč/m2


IV.ukládá OSOM předložit návrh na jednání ZMČ ke schválení.

Tisk Export článku do PDF