Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.14
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu úplatného převodu pozemku  p.č. 1348, 1349/2

Rada MČ

I. projednala  návrh na prodej pozemků p.č. 1348 zastavěná plocha o výměře 355m2 a část pozemku p.č. 1349/2 o výměře 1171 m2 , ovocný sad v k.ú. Řepy manželům XY, bytem  Praha - Ruzyně


II. projednala vypracování kontrolního oddělovacího geometrického plánu pozemku p.č. 1349/2.


III. neschvaluje prodej pozemků 


IV. ukládá OSOM zadat vypracování geometrického oddělovacího plánu.

Tisk Export článku do PDF