Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 19.5
ze dne 03.10.2007

Usnesení k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2009

Rada MČ

I. projednala Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2009.


II. schvaluje Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2009.


III. ukládá Bc. B. Černovskému - zástupci starostky městské části předložit Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008 až 2009 k projednání a schválení na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 dne 24.10. 2007.

Tisk Export článku do PDF