Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.5
ze dne 08.08.2007

Usnesení k návrhu opatření obecné povahy změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy

Rada MČ

I. byla seznámena s návrhem opatření obecné povahy změna Z1000/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy II. souhlasí s návrhem opatření obecné povahy bez připomínek
Tisk Export článku do PDF