Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 55.35
ze dne 25.02.2009

Usnesení k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl.m.Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění OZV č. 19/2008 Sb. hl. m.Prahy

Rada MČ

I. projednala změnu návrhu obecně závazné vyhlášky.


II. schvaluje změny provedené v příloze obecně závazné vyhlášky a navrhuje zařazení provozovny a herny na adrese Španielova 1378/52 s časem provozování VHP bez omezení do přílohy obecně závazné vyhlášky.


III. ukládá vedoucí oddělení správy daní a poplatků předat uvedený materiál odboru daní, poplatků a cen MHMP, který je gestorem návrhu novely vyhlášky, v termínu do 5.3.2009

Tisk Export článku do PDF