Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 28.9
ze dne 20.02.2008

Usnesení k návrhu  na vyloučení člena komise životního prostředí a rozvoje

Rada MČ

I. projednala návrh Jaroslava Stoliny, předsedy komise životního prostředí a rozvoje, na odvolání p. Petra Matušky z komise životního prostředí a rozvoje, z důvodu odstěhování


II. souhlasí s předloženým návrhem.


III. ukládá KS postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF