Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 64.34
ze dne 03.06.2009

Usnesení k návrhu nařízení HMP o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejich bližších ochranných podmínek

Rada MČ

I. PROJEDNALA

návrh nařízení HMP o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejich bližších ochranných podmínek


II. SOUHLASÍ

a k návrhu nařízení o vyhlášení přírodní památky Prameniště Blatovského potoka a stanovení jejich bližších ochranných podmínek nemá připomínek


III. UKLÁDÁ

OÚRI informovat  HMP

Tisk Export článku do PDF