Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 14.7
ze dne 11.07.2007

Usnesení k návrhu nařízení hl.m. Prahy , kterým se vymezují oblasti hl.m. Prahy , ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada MČ

I. projednala návrh nařízení, kterým se vymezují oblasti hl.m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


II. schvaluje nařízení, kterým se vymezují oblasti hl.m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy bez připomínek.

Tisk Export článku do PDF