Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.43
ze dne 08.08.2007

Usnesení k návrhu na vypsání výzvy na veřejnou zakázku dle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, zpracování projektu pro předložení žádosti o grand z FM EHP/Norska ( finanční mechanizmus evropského hospodářského prostoru Norska) na realizaci " Modernizace a vybavení základní umělecké školy Blatiny v Praze 17"

Rada MČ

I. rozhodla, že budou obeslány 3 firmy, výzva bude zveřejněna na webových stránkách úřadu. Ve výzvě bude uvedena podmínka , že je možno výzvu zrušit.


II. souhlasí s vypsáním výzvy.
Tisk Export článku do PDF