Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.24
ze dne 04.06.2007

Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu zvláštního určení ve smyslu § 9, zák.102/1992 Sb. - <br />b.č. 13 o vel. 1+k.k s přísl. v 1. podlaží, tj. v přízemí čp.1193 ve Vondroušově ulici, Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh Magistrátu hl. m. Prahy ve smyslu usnesení Rady hl.m. Prahy č. 1496  ze dne 26.9.2006 na poskytnutí pronájmu bytu zvláštního určení č. 13  o vel. 1+k.k s přísl. v 1. podlaží, tj. v přízemí čp.1193 ve Vondroušově ulici, Praha 17 - Řepy paní XY, trvale bytem  Praha 5 .Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Po uzavření nájemní smlouvy pí. Šottová předloží doklad o tom, že již není nájemcem bytu v Holečkově ulici 72, Praha 5.

II. schvaluje  návrh Magistrátu ve smyslu usnesení č. 1496 ze dne 26.9.2007 pronajmout byt  zvláštního určení č. 13  o vel. 1+k.k s přísl. v 1. podlaží, tj. v přízemí čp.1193 ve Vondroušově ulici, Praha 17 - Řepy paní XY 1 osoba, trvale bytem  Praha 5. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu. Po uzavření nájemní smlouvy pí. Šottová předloží doklad o tom, že již není nájemcem bytu v Holečkově ulici 72, Praha 5.

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF