Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.19
ze dne 20.08.2007

Usnesení k návrhu na pronájem volného bytu

Rada MČ

I. byla seznámena s uvolněním bytu č. 5 o vel. 3+1/L s přísl. ve 3. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici.


II. zamítá návrh majetkové komise č. 9 ze dne 13.8.2007 pronajmout byt žadatelce z evidence žádostí o výměnu obecního bytu paní XY Žufanova 1099 (2 osoby) s odůvodněním, že RMČ volné byty 3+1 přednostně nabídne nájemcům bytů 3+1 v přízemí Makovského 1222-1227.


III. schvaluje pronajmout paní XY byt č.  o vel. 1+1/L, 8.patro Galandova 1237  s podmínkou, že ukončí dohodou nájem bytu o vel. 2+kk v  domě čp. 1099 v Žufanově ulici, jehož je nájemkyní. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy.


IV. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF