Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 39.16
ze dne 06.08.2008

Usnesení k návrhu na prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství při regeneraci panelových domů na území městské části Praha 17 - Řepy

Rada MČ

I. projednala návrh na prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství při regeneraci panelových domů na území městské části Praha 17 - Řepy


II. neschvaluje prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství při umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů při regeneraci panelových domů na území městské části Praha 17-Řepy


III. ukládá oddělení správy daní a poplatků postupovat při rozhodování o žádostech, týkajících se místních poplatků za užívání veřejného prostranství při regeneraci panelových domů, podle tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF