Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 16.11
ze dne 20.08.2007

Usnesení k návrhu na poptání cenové nabídky na zpracování  prohlášení vlastníka dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů, v platném znění 

Rada MČ

I. projednala návrh zástupce starostky p. Antonína Kopeckého zadání poptávky cenové nabídky na zpracování  prohlášení vlastníka dle ust. § 4 zákona  č. 72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů, v platném znění.


II. schvaluje zadání návrhu na poptání cenové nabídky na zpracování  prohlášení vlastníka dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů, v platném znění u následujících bytových panelových domů:
1. v ulici Galandova č.p. 1232 až 1234 na pozemcích parc.č. 1293/479, 481,927,928,929 na LV 82  v k.ú.Řepy; schválen záměr č. 014/07/OSOM/P/b - prodeje byt. panel. domu usn. ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007
2. v ulici Galandova  č.p. 1235 až 1238 na pozemcích parc.č. 1293/490, 492, 936, 937 na LV 82 v k.ú. Řepy; schválen záměr č. 022/07/OSOM/P/b - prodej byt. panel. domu usn. ZMČ č. 6.9 ze dne 13.6.2007


III. ukládá  odboru správy obecního majetku
1.zajistit zadání poptávky cenové nabídky na zpracování  prohlášení vlastníka dle ust. § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o  vlastnictví bytů, v platném znění, ve smyslu tohoto usnesení
2. po  předání  cenových  nabídek ,  předložit  Radě MČ  Praha 17  k projednání resp. výběru
cenové nabídky firmy na zpracování prohlášení vlastníka dle citovaného zákona pro shora uvedené bytové panelové objekty.

Tisk Export článku do PDF