Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.11
ze dne 08.09.2008

Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkových organizací

Rada MČ

I. projednala návrh na odpis pohledávek v hlavní činnosti příspěvkových organizací


II. schvaluje účetní odpis pohledávek dle přílohy č. 1 s tím, že zvýšené náklady z titulu odpisu pohledávek budou kryty z rezervních fondů příspěvkových organizací


III. ukládá ekonomickému odboru informovat ředitele příspěvkových organizací dle bodu II. tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF