Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 10.32
ze dne 02.05.2007

Usnesení k návrhu na odpis pohledávek v hlavní činnosti městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh na odpis pohledávek v hlavní činnosti městské části Praha 17


II. schvaluje účetní odpis pohledávek vzniklých v rámci hlavní činnosti za odbory:
živnostenský ve výši 142 600,- Kč
občansko správní ve výši 36 300,- Kč
výstavby ve výši 5 500,- Kč


III. ukládá ekonomickému odboru promítnout odpis nákladů do účetnictví městské části
Tisk Export článku do PDF