Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 35.17
ze dne 04.06.2008

Usnesení k návrhu na obsazení 2 volných bytů schválených pro m.č. Praha 17 z kvóty volných bytů Magistrátu hl. města Prahy

Rada MČ

I. projednala návrh předsedkyně MK MUDr. Zdeny  Neužilové  na pronájem volných bytů z kvóty hl. města Prahy žadatelům o byt z městské části Praha 17


II. schvaluje níže uvedené žadatele jako kandidáty na pronájem volných bytů z kvóty hl.m.Prahy, za podmínky splnění požadovaných podmínek Magistrátu hl.m.Prahy. V případě, že nebude vybrán dostatečný počet kandidátů splňujících podmínky MHMP, požádá OSOM ve smyslu usnesení RMČ Prahy 17 Magistrát hl.m. Prahy o prodloužení termínu návrhu:
byt o vel. 1+0
navržený žadatel - XY, ohlašovna ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, (1osoba)
náhradník - XY, ohlašovna ÚMČ Praha 17, Žalanského 291/12b, (1osoba)
byt o vel. 2+0
navržený žadatel -  XY, Galandova 1240, Praha-Řepy, (3 osoby)
náhradník - 0


III. ukládá vedoucí OSOM  doručit návrhy kandidátů splňujících podmínky MHMP na pronájem bytů na bytový odbor MHMP do termínu 15.6.2008.

Tisk Export článku do PDF