Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 12.30
ze dne 04.06.2007

Usnesení k návrhu na navýšení nákladů a výnosů v plánu hospodářské činnosti pro rok 2007

Rada MČ

I. projednala návrh na navýšení nákladů a výnosů v plánu hospodářské činnosti pro rok 2007.


II. schvaluje navýšení výnosů v plánu hospodářské činnosti pro rok 2007 o částku 15 144 tis. Kč.                                             


III. schvaluje navýšení nákladů v plánu hospodářské činnosti pro rok 2007 o částku 15 144 tis. Kč a její použití na financování akcí:
Výměna oken Jiránkova 1135   …4000 tis. Kč
Výměna oken Jiránkova 1136 …. 4000 tis. Kč
Výměna oken Galandova 1243 - 1246 (západ)  4800 tis. Kč
Výměna požárních klapek (18 vchodů) 315,8 tis. Kč
Rezerva      744 tis. Kč
Dofinacování akcí z r. 2007
Výměna požárních klapek    51 tis. Kč
Výtahy Žufanova 1113-4     1233,2 tis. Kč


IV. ukládá   ekonomickému odbor informovat pí H. Holečkovou - prokuristku společnosti Optimis, s.r.o. ve znění tohoto usnesení a promítnout navýšení výnosů a nákladů do plánu hospodářské činnosti pro rok 2007 v termínu do 30.6. 2007.

Tisk Export článku do PDF