Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.40
ze dne 16.07.2008

Usnesení k návrhu na jmenování Jitky Synkové do funkce člena bezpečnostní a dopravní komise

Rada MČ

I. bere na vědomí návrh předsedy komise na jmenování nového člena komise


II. projednala návrh na jmenování Jitky Synkové členem bezpečnostní a dopravní komise


III. schvaluje předložený návrh a ukládá kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF