Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 56.8
ze dne 09.03.2009

Usnesení k nabídkovému  řízení na pronájem startovacího bytu o vel. 2+1 v ul. Nevanova  čp. 1078, Praha 17 – Řepy

Rada MČ

I. projednala jedinou žádost přihlášenou do nabídkového řízení vyvěšeného dne 23.1.2009 do 23.2.2009 na pronájem startovacího bytu o vel. 2+1 s přísl., I.kat. ve 4.patře v ul. Nevanova čp. 1078, Praha 17 – Řepy


II. souhlasí a doporučuje ZMČ  na základě doporučení MK č. 28 ze dne 2.3.2009 schválit pronájem bytu jedinému žadateli, paní XY, bytem Rabyňská, Praha 4 - (3 osoby). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti prodloužení, za nájemné ve výši 35,22 Kč/m2/měs. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu.


III. ukládá OSOM předložit návrh k projednání v ZMČ

Tisk Export článku do PDF