Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 20.17
ze dne 15.10.2007

Usnesení k metodickému pokynu k inventarizaci majetku a závazků m.č. Prahy 17 k 31.12.2007, složení inventarizačních komisí pro inventury r. 2007

Rada MČ

I. projednala návrh metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2007 a návrh složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.


II. schvaluje návrh metodického pokynu k inventarizaci majetku a závazků k 31.12.2007 a návrh složení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí.


III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF