Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.19
ze dne 17.03.2008

Usnesení k IV. etapě prodeje -Náklady spojené s převodem vlastnictví BJ bytového domu Nevanova č.p. 1053 až 1055 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci  OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMČ č. 5.15 ze dne 16.5.2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Nevanova č.p. 1053 až 1055  v k.ú. Řepy, kteří kupují bytové jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené MČ Praha 17 do svého  výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví :
1/ za prohlášení vlastníka budovy               615,- Kč+19% DPH  307,- Kč                                   1.922,- Kč
2/ za znalecký posudek - stanovení ceny                                                                          1.000,- Kč
3/ za právní pomoc                                 800,- Kč+19% DPH  152,- Kč                                    952,- Kč
4/ za kolek na povolení vkladu do KN 500,- Kč                                                                    500,- Kč
                                                                                                   celkem        4.374,-Kč                                                                                         
 
III. ukládá vedoucí OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení

Tisk Export článku do PDF