Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 17.10
ze dne 05.09.2007

Usnesení k informaci o projednání přechodů pro chodce v ul. Hofbauerova ( u prodejny PLUS)  a ul. Žalanského u budovy úřadu

Rada MČ

I. bere na vědomí dané informace.


II. ukládá
- ŽPD u přechodu ul. Žalanského postupovat dle varianty č. 2 (v místě napojení na stávající  pěšinu na druhé straně, realizace  varianty si vyžádá zrušení min dvou parkovacích stání).

- ŽPD realizovat přípravu instalace přechodu pro chodce v ul. Makovského , tram zast. Blatiny.

Tisk Export článku do PDF