Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 32.2
ze dne 23.04.2008

Usnesení k informaci o postupu prací na implementaci informačního systému - zabezpečení nákupu potřebného HW

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci o postupu přípravy implementace databázového informačního systému ÚMČ


II. souhlasí s postupem nákupu potřebného HW , včetně 8 kusů blade-serverů

Tisk Export článku do PDF