Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 38.13
ze dne 16.07.2008

Usnesení k informaci o možnostech a stavu budování kamerového dohlížecího systému na území MČ Praha 17

Rada MČ

I. bere na vědomí informaci o možnostech a stavu budování kamerového dohlížecího systému na území MČ Praha 17
Tisk Export článku do PDF