Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 68.4
ze dne 22.07.2009

Usnesení k informaci k postupu OSPOD ve věci nezl. dětí XY

Rada MČ

I. BERE NA VĚDOMÍ

předložený materiál.

Tisk Export článku do PDF