Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 26.12
ze dne 21.01.2008

Usnesení k III. etapě prodeje -prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201

Rada MČ

I. projednala prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova č.p. 1199 až 1201 v m.č. Praha 17   oprávněným nájemcům, a to dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného  ZMČ Praha 17 usn. č. 5.15 ze dne 16.5.2007.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytových jednotek ve smyslu ust.  § 6zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1199 až 1201 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást usnesení a znění smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky příloha č. 2


III. ukládá vedoucí OSOM  předložit návrh  na jednání ZMČ.

Tisk Export článku do PDF