Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 11.40
ze dne 23.05.2007

Usnesení k II. etapě prodeje - Náklady spojené s převodem vlastnictví jednotek bytového domu Španielova č.p. 1261 až 1266 v k.ú. Řepy

Rada MČ

I. projednala informaci OSOM o vyčíslení nákladů ve smyslu usnesení ZMč č. 5.11 ze dne 16.5.2007, které vzniknou kupujícím s převodem vlastnictví jednotek bytových panelových domů.


II. schvaluje, aby oprávnění nájemci bytového panelového domu v ul. Španielova č.p.1261 až 1266 k.ú. Řepy, kteří kupují jednotky od obce hl. m. Prahy svěřené Mč Praha 17 do svého výlučného vlastnictví, hradili tyto náklady a poplatky spojené s převodem vlastnictví :
1) za prohlášení vlastníka budovy 1.700,- Kč +19% DPH 323,- Kč = 2.023,- Kč
2) za právní pomoc 800,- Kč +19% DPH 152,- Kč = 952,- Kč
3) za kolek na povolení vkladu do KN 500,- Kč = 500,- Kč
celkem = 3.475,- Kč

III. ukládá OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení.

Tisk Export článku do PDF