Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 25.1
ze dne 09.01.2008

Usnesení k grafické úpravě a tisku měsíčníku Městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala přijetí nabídky veřejné zakázky vypsané na služby  jako podlimitní dle § 12 odst. 5 zadané  ve zjednodušeném řízení dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

II. souhlasí s přijetím nabídky  firmy Typograf s.r.o., Nad Soutokem 281, 252 44 Psáry, provozovna Jugoslávská 8, 120 00 Praha 2 . Nabídková cena bez DPH 49 200,- Kč, s DPH 58 548,- Kč.  za jeden měsíc.

III. ukládá OÚRI ing. Filipové zajistit zpracování rozhodnutí o přijetí nabídky, rozhodnutí o vyloučení, zpracování smlouvy,  starostku rada  pověřuje  podpisem dokumentů, Bc. Černovskému zapracování do rozpočtu na r. 2008   částku pro 11 výtisků  vč. DPH 644 028 Kč.

Tisk Export článku do PDF