Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 23.2
ze dne 28.11.2007

Usnesení k grafické úpravě a tisku měsíčníku Městské části Praha 17

Rada MČ

I. projednala návrh na vypsání výzvy na veřejnou zakázku - služby, zadanou dle § 12 odst. 5 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
"Grafická úprava a tisk měsíčníku Městské části Praha 17".


II. schvaluje  vypsání výzvy na veřejnou zakázku - služby, zadanou dle § 12 odst. 5 a § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů "Grafická úprava a tisk měsíčníku Městské části Praha 17"  


III. ukládá OÚRI ve spolupráci s odborem starostky J. Deckerovou zajistit potřebné, starostce se ukládá podpis výzvy, jmenování komise pro otevírání obálek  a hodnocení nabídek.

Tisk Export článku do PDF