Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 15.31
ze dne 08.08.2007

Usnesení k finanční spoluúčasti městské části na realizaci I. etapy "Opravy hřiště ZŠ Španielova" ve výši 30% celkových nákladů tj.: 2.000.000,- Kč pro rok 2008

Rada MČ

I. projednala možnost finanční spoluúčasti MČ Praha 17 na realizaci I. etapy "Opravy hřiště ZŠ Španielova" ve výši 30% z celkových nákladů t.j.2.000.000,- Kč vč. 19% DPH pro rok 2008.

II. schvaluje krytí finančních prostředků ve výši 30% tj. 2.000.000,- Kč vč. 19% DPH na I. etapu "Opravy hřiště ZŠ Španielova" při přípravě rozpočtu městské části pro rok 2008.

III. ukládá OŠK, OÚR a ZŠ Jana Wericha vypracovat žádost o grant z Celoměstských programů pro oblast sportu a tělovýchovy MHMP.
Tisk Export článku do PDF