Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 65.27
ze dne 15.06.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněných nájemců b. j. 1128/XY bytového domu Socháňova čp. 1126 - 1128 v k. ú. Řepy - prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1128/XY ul. Socháňova 1128  k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci pani XY po splacení dluhu 14.996, - Kč po rozesílání nabídek


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej b. j. č. 1128/XY  v ulici Socháňova 1128 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zák. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova čp. 1126 – 1128 v k. ú. Řepy – prodej VI. etapa. Z důvodu řádného placení nájemného v minulých letech, lze povolit výjimku ze Zásad prodeje.


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF