Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 30.24
ze dne 17.03.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č.XY  pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1199 až  1201 -prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.XY  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1200 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, paní XY a panu XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1200 v m.č. Praha 17,  oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.10.2 ze dne 30.1.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1199 -1200 v m.č. Praha 17 - III.etapa.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF