Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 47.18
ze dne 19.11.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.  1214/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1214/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1214 v m.č. Praha 17 oprávněnému  nájemci panu XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č.1214/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1214 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze prodeje usnesení   ZMČ č.14.9 ze dne 17.9.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným  nájemcům bytového domu  Vondroušova 1212 až 1218  v m.č. Praha 17 – prodej   IV.etapa


III.  ukládá vedoucí OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF