Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.37
ze dne 08.09.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.  1199/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201 - prodej III.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1199/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1199 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci, paní XY a pan XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1199/XY ve smyslu § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1199 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY a panu XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usnesení ZMČ MČ  Praha 17 č. 10.2 ze dne 30.1.2008 - prodej bytových jednotek Vondroušova 1199-1201 - IV.etapa prodeje v m.č. Praha 17.

         
III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh  na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF