Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 51.40
ze dne 12.01.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1236/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až  1238

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1236/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova čp. 1235 až 1238 v m.č. Praha 17, oprávnění nájemci - manželé XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1236/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova čp. 1238 v m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.15.16 ze dne 29.10.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova 1235 až 1238 v m.č. Praha 17 – V.etapa


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF