Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 50.41
ze dne 08.12.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1235/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1235/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova čp. 1235 až 1238 v m.č. Praha 17, oprávněný nájemce paní XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1235/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova čp. 1235 v m.č. Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.15.16 ze dne 29.10.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova 1235 až 1238 v m.č. Praha 17 – V.etapa


III. ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF