Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 60.20
ze dne 22.04.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1233/XY pro prodej BJ bytového domu Galandova č. p. 1232 až 1234

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1233/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č. p. 1233 v m. č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY


II. nesouhlasí a doporučuje ZMČ neschválit prodej bytové jednotky č. 1233/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č. p. 1233 v m. č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení  ZMČ č. 17.5 ze dne 21. 1. 2009  –  prodej  bytových  jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova 1232 - 1234 v m. č. Praha 17 – V. etapa.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF