Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 67.13
ze dne 08.07.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č. 1173/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1170 až 1174 v k. ú. Řepy, prodej VI. etapa

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej b. j. č. 1173/XY v ul. Vondroušova 1173 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněného nájemce paní XY


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit  prodej b. j. č. 1173/XY v ul. Vondroušova 1170 v k. ú. Řepy, ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněného nájemce paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 usnesení ZMČ Prahy 17 č. 19.8 ze dne 13. 5. 2009 – schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu v ul. Vondroušova 1170-1174 – prodej VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF