Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 34.27
ze dne 19.05.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1168/XY pro prodej BJ bytového domu Vondroušova čp. 1167 až  1169 -prodej II.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1168/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1168 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci paní XY.


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1168/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1168 v  m.č.  Praha 17, oprávněnému nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.10.3 ze dne 30.1.2008 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1167 -1169 v m.č. Praha 17 - II.etapa.


III. ukládá vedoucí OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF