Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 24.14
ze dne 10.12.2007

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č. 1153/5 pro prodej BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1150 až 1153 - prodej III. etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1153/5 ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1153 v m.č. Praha 17 oprávněnému nájemci, paní XY a panu XY

II. Návrh nebyl přijat.

III. Rada ukládá OSOM předložit návrh na dalším jednání RMČ  s tím, že z předkladu bude patrné, že dům, který je ve vlastnictví paní XY a pana XY , je rekreačním objektem.

Tisk Export článku do PDF