Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 42.40
ze dne 08.09.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 -prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům paní XY a panu XY.


II. nesouhlasí a nedoporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v  m.č. Praha 17, oprávněným nájemcům paní  XY  a   panu   XY,     kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.12.6 ze dne 28.5.2008  -  prodej  bytových   jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova 1132 - 1134 v m.č. Praha 17 - IV.etapa.


III.  ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF