Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 45.13
ze dne 20.10.2008

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 – prodej IV.etapa

Rada MČ

I. projednala prodej bytové jednotky č.1133/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1133 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům paní XY a panu XY


II. souhlasí a doporučuje ZMČ schválit prodej bytové jednotky č. 1133/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví  bytů   v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1133 v  m.č. Praha  17, oprávněným nájemcům paní XY a panu XY,  kteří  nebyli uvedeni v příloze č.1  Usnesení  ZMČ č.12.6  ze dne 28.5.2008  –  prodej  bytových   jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Socháňova 1132 - 1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa.


III.  ukládá vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF