Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.7
ze dne 04.05.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č.1127/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128

Rada MČ

I. PROJEDNALA

prodej bytové jednotky č. 1127/XY , v ulici Socháňova 1126-1128 v MČ Praha 17, oprávněným nájemcům


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit zařazení do prodeje bratry XY byt. jednotka Socháňova 1127/XY ve smyslu ust. §6 zákona č.72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění, z důvodu doplacení dlužných částek, včetně poplatků z prodlení


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF