Městská část Praha 17
Rada městské části Praha 17
Usnesení
č. 61.6
ze dne 04.05.2009

Usnesení k doplnění seznamu oprávněného nájemce b. j. č.1127/XY pro prodej BJ bytového domu Socháňova čp. 1126 až 1128

Rada MČ

I. PROJEDNALA

žádost zařazení do prodeje bytové jednotky č. 1127/XY manželů XY v bytovém domě Socháňova 1126 až 1128 – prodej VI etapa


II. SOUHLASÍ A DOPORUČUJE ZMČ

schválit prodej bytové jednotky 1127/XY manželům XY v ulici Socháňova 1126 až 1128 v MČ Praha 17, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 usn. ZMČ Praha 17 č. 18.16 ze dne 18. 3. 2009 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytových panelových domů Socháňova 1126 až 1128 - VI. etapa


III. UKLÁDÁ

vedoucímu OSOM předložit návrh na jednání ZMČ

Tisk Export článku do PDF